Alustame enda lähedalt

Posted on 27/12/2010

0


Mina ise, minu kodu, minu ümbrus, minu linn, minu riik. Minu maailm. Keskkonna kogemine ja sellest arusaamine algab päris lähedalt ja liigub ringemööda kaugemale.
Keskkond aga muutub pidevalt. Osalt muudame oma keskkonda ise, osalt teised inimesed, osalt muutub keskkond ka iseenesest, seal toimuvate loomulike arengute-protsesside tulemusel.

Ülesanne: teha lühianimatsioon (multikas) muutuvast keskkonnast oma lähiümbruses ( nt. kodutänav, kodulähedane park või kooliümbrus). Milline oli see keskkond siis, kui oma kooliteed alustasid, ning milline on see nüüd? Võite alustada ka kaugemast ajast – milline oli sama keskkond siis, kui su vanavanemad või ema ja isa olid lapsed? Milline võiks see keskkond olla 10 aasta või 100 aasta pärast? Mis on kadunud, mis on ümber kujundatud, kuidas muutuvad keskkonda kasutavad inimesed ise?
Töötada võib paari kuni kolmekaupa. Vaadata võib lõiku filmist “Ajamasin” (1960). Kasutage lihtsat multika-tegemise programmi – Flipbook ; animaator ; animator
või Windows Movie Maker (vajab Photoshopi programmi olemasolu). Võite ka kaadrid ükshaaval üles pildistada ja arvutisse laadida. Pildistamise puhul ärge laske end piirata “kohustusest” joonistada, vaid kasutage erinevaid tehnikaid, kollaaži, looduslikke materjale, valmisobjekte, ajakirjadest lõigatud pilte ja trükikirjastr koostatud jutumulle, fotosid, nukke jne. ning seadke neid aluspinnal ringi. Samuti võib keskkonna muutumist kujutada algkaadrit ennast pidevalt ümber tehes, lõikudes, üle kleepides ja värvides jne. või minge otse keskkonda ja

Multika tegemine võib olla pikemaajalisem projekt muude tunniteemade kõrvalt – nii saab teos pikem ja huvitavam. Teemat on võimalik lahendada ka nõnda, et kogu klass töötab koos välja stsenaariumi ning iga meeskond töötab ühe jupi või seeria kallal filmist. Kindlasti oleks huvitav näidata taolist animatsiooni mõnel koolisündmusel kõigile koolikaaslastele ja õpetajatele!

Mida on vaja meeles pidada:
silmale täiesti sujuvana tunduva liikumise saavutamiseks on sagedus 30i ehk 30 kaadrit sekundis. See on sagedus, mis on nõutav väga kõrge kvaliteediga kino-animatsiooni puhul. Seega 5 sekundit filmi nõuab juba 150 kaadrit. Teleris näidatavate multikate standardne sagedus on 24 raami sekundis ning arvutis piisab 15, isegi 12 raamist ehk kaadrist. Käsitsi on seda siiski üsna raske saavutada. Kergem on piisavat hulka kaadreid luua arvutis töötades või pildistades.