Öko-õpimapp

Posted on 27/12/2010

0


Öko-õpimapi koostamine.

Parim viis kontsentreerida õpitavat teemavaldkonda on õpimapp. Seda võib teostada mistahes õppeaines. Kunstiõpetuses on kasulikum keskenduda kindlale tehnikale, ülesandele või märksõnale. Keskkond on suurepärane võimalus eristada teatud ülesanded ja ideed muudest ning vormistada huvitavaks, isikupäraseks õpialbumiks. Keskkonnateemaline õpimapp on õpilase ja keskkonna suhte oluline peegelpilt ja lisab visuaalse ja kirjaliku materjali kaudu sellele suhtele emotsionaalse laengu.
Kujundage mapp keskkonnateemaliste mõtete ja kavandite, fotode, väljalõigete, tagasiside jmt-ga täpselt selliseks nagu teile meeldib. Korrektsus ei ole esmajärguline, küll aga sisukus. Tegu või olla kaustiku, kiirköitja, kasti või portfelliga, vanasse saapasse või lillepotti torgatud kirjarullidege. Võite alati lisada mappi märkmeid, huvitavaid leide, infomaterjale, fotosid, artikleid, jooniseid ja esemeid, materjalitükke, kommentaare ja muljeid mingist keskkonnateemalisest tunnist ning muud, mis tundub oluline säilitada. Kuid õpimapp võib olla ka „õpipurk“ täidetuna männikäbidega, millest igaühe külge on seotud oluline iva teatud tunnis õpitust.
Õpimappi võib alustada kasvõi juba esimesest klassist. See areneb koos õpilasega ning kui alguses vajab mapi kokkupanemine rohkem õpetaja juhendamist ja nõuandeid, sisaldab tagasisidet õpilase saavutustele ja kommentaare, siis hiljem toimub see juba iseseisvalt, eneseanalüüsi põhjal.
Kui kaua õpimappi pidada, sõltub õpilasest ja õpimapis säilitamiseks välja valitust. Mapp võib kesta terve õpiaja või piirduda ühe semestriga. Õpimapp võib muutuda isegi sedavõrd, et algne sisu täielikult „üle kirjutatakse“. See on loomulik, kuna inimene ise muutub.
Enne muudatuste tegemist ja millegi eemaldamist mapist peaks juba läbitud teekonna üle vaatama ja kirjutama memo, mida on mõeldud ja kogetud enne, milliseks on arusaamine nüüd muutunud ja mida olulist soovitakse tulevikus kogeda ning teada saada. Neid memosid õpimapist ei eemaldata. Nii ei kaota me oma identiteedi terviklikkust.
Kui õpilane koolist lahkub, on tema otsustada, kas ta võtab õpimapi kaasa või jätab õpetaja kätte. Kui võimalik, peaks kooli jäetud õpimappe säilitama.

Edu ja fantaasiat leidlike, mahukate ja isiklike õpimappide koostamisel!

Siin on kirjeldatud õpimapi loomise põhimõtteid: http://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/opimapp/?Avaleht