Kohaliku esseekonkursi tingimused

Posted on 09/03/2011

0


Esseekonkurss Ilmastonmuutos ja ympäristö elämässäni ehk kliimamuutused ja keskkond sinu elus.
Maakondlik kirjandusvõistlus 1.10.2010 kuni 31.3.2011.
Kirjuta oma kogemusest ja teadmiste põhjal argielu ja kliimamuutuste rollist inimese elus ja isiklikust keskkonnaalasest arusaamisest.
Kirjutada võib kahes peamises vormis: elulugu ja päevik. Eluloos võib arutleda kliimamuutuste ja keskkonnateemade mõjutustest sinu valikutele ja elustiilile, võib keskenduda ka ainult ühele eluetapile.
Päevikuvormi puhul tee kahe nädala jooksul märkmeid oma igapäevastest kliimamuutusi ja keskkonda puudutavatest tähelepanekutest ja neist ajendatud mõtetest. Kirjelda päevikus oma igapäevatoiminguid.
Nii eluloo kui päeviku puhul void kasutada abistavaid küsimusi:
– Millal kuulsid oma mäletamist mööda esimest korda kliimamuutustest ja mis mõtteid see sinus tekitas?
– Mida on keskkond sinu jaoks elu erinevates etappides tähendanud?
– Kuidas kasutad loodusande igapäevaelus?
– Milliseks on kujunenud sinu arvamused ja seisukohad kliimamuutuste suhtes praeguseks ja kuidas need mõjutavad sinu igapäevaelu?
– Millised sündmused on mõjutanud nende arvamuste kujunemist?
– Milliseid vastuolusid ja protesti on need küsimused sinus äratanud?
– Missugust teavet oled saanud keskkonnaküsimustes j akas sinu jaoks on olemas teatud autoriteeti, kelle sõna nendes küsimustes usaldad?
– Missugused allikad ja arvamusliidrid mõjutavad sinu keskkonnaalaseid otsustusi igapäevaelus kõige enam?
– Kas keskkonnateemalistes küsimustes on ette tulnud teelahkmeid, mille puhul sa ei oska otsustada, kuidas oleks õige käituda ?
– Milline on sinu elustiil ilmastikumuutuste ja keskkonna seisukohast vaadates?
– Kuidas on sinu keskkonnaalased valikud ja otsustused võetud vastu sinu lähikondsete poolt ning kas sul on olnud nendega keskkon naküsimustes vastuolusid?
– Kas oled püüdnud ise kuidagi mõjutada ja juhtida keskkonnaasju?
Kirjandivõistluse põhjal tehakse uuringut Loodust puudutav institutsionaalne teadmine ja soospetsiifiline toimimine.
Essee võib kirjutada mistahes keeles. Lisa esseele nimi, aadress, telefoninumber, sünniaeg ja –koht, amet ja haridus ning nõusolek kasutada esseed antud uuringus. Saada essee 31. Märtsiks aadressile Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kansanrunousarkisto, PL 259, 00171 Helsinki või e-meilile keruu@finlit.fi. Märksõna ümbrikul või teemas “Ilmastonmuutos”.
Esseevõistluse auhinnad on raamatud ning ka rahalised, iga rahalise auhinna suurus on 300 eurot.

Posted in: konkursid, Uudised